Front and Back Squat Machine

6188 7212 

Rozmiar profilu metalowego:

100x50x3 mm (maksymalna waga załadunku: 600 kg)
120x80x4 mm (maksymalna waga załadunku: 700 kg)

Parametry techniczne:

Wysokość: 190-207 cm
Szerokość: 131 cm
Długość: 235 cm
Waga: 158 kg (100x50x3 mm)
Waga: 230 kg (120x80x4 mm)